– Gastlid worden

Sinds een paar jaar kent de Oud-Katholieke Kerk ook het gastlidmaatschap. Dat wil zeggen dat je volop mee kunt doen in de vieringen en activiteiten van de parochie, zonder je nog vast te hoeven leggen in een ‘officieel’ lidmaatschap. 

Waarom zou ik gastlid worden?
Een belangrijke reden zou kunnen zijn dat je het eerst maar eens een tijdje ‘gewoon aan wilt zien’. Je wilt wel ‘bij de parochie horen’, maar nog niet de beslissing voor een lidmaatschap nemen. ‘Eerst maar eens zien hoe ik me hier over langere tijd voel…’. Een andere reden zou kunnen zijn dat je er over denkt om over te stappen vanuit een andere kerkgemeenschap, maar er nog over twijfelt om je daar ook daadwerkelijk uit te schrijven. Het is een belangrijke stap die je niet van de ene op de andere dag wilt nemen. En: ‘lid worden van de Oud-Katholieke Kerk sluit lidmaatschap van een andere kerk uit’ stelt het statuut. Dus misschien wil je daar nog es over nadenken.

In de praktijk…
…maakt het allemaal niet zo vreselijk veel verschil. Als gastlid kun je overal aan meedoen en er komt niemand op je af om te vragen ‘wanneer je nu eens echt lid denkt te gaan worden’. Ook van gastleden wordt gevraagd zich met tijd en geld in te zetten voor de parochie, net als dat voor ‘gewone’ leden geldt. Als gastlid ben je wel uitgesloten van de stemmingen op gemeentevergaderingen, deelname aan het kerkbestuur of afvaardigingen namens de parochie in de landelijke kerk.

De officiële tekst over gastleden in het statuut van de Oud-Katholieke Kerk luidt:
Art. 26
1. Gastleden van een parochie of statie zijn zij die aan het kerkelijk leven van de betreffende oud-katholieke parochie of statie deelnemen zonder door doop of toetreding in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te zijn opgenomen.
2. Het kerkbestuur van de betreffende parochie (…) is de instantie die het gastlidmaatschap verleent en weer kan intrekken.
3. Van gastleden wordt een financiële bijdrage verwacht in de kosten verbonden aan het functioneren van de parochie of statie waarvan men gastlid is.

Art. 27
Gastleden hebben in de gemeentevergadering een adviserende stem. Zij zijn niet verkiesbaar tot eerste of benoembaar tot tweede vertegenwoordiger van de parochie in de Synode en zij zijn niet benoembaar tot lid van het kerkbestuur.

Art. 28
1. Gastleden zijn niet verkiesbaar of benoembaar tot lid van het Collegiaal Bestuur, Thesaurier-Generaal, lid van de Financiële Raad, lid van het College van advies inzake kerkelijke rechtsaangelegenheden of lid van het Presidium van de Synode.
2. Gastleden zijn wel benoembaar in de kerkelijke commissies.

Art. 29
1. Gastleden kunnen deelnemen aan de communie overeenkomstig de daarvoor geldende richtlijnen.
2. Aan het gastlidmaatschap kan geen recht op een kerkelijke uitvaart worden ontleend.

Art. 30
De verdere zorg ten aanzien van de gastleden is nader geregeld door de bisschoppen in een pastorale instructie.

Denk je erover om gastlid te worden:
neem dan contact op met pastoor Victor Scheijde
Of klik hier om te zien wat het ‘gewone’ lidmaatschap inhoudt.