Tijd en ruimte voor stilte en bezinning

In
de periode tussen Aswoensdag (1 maart) en Pasen (16 april) biedt de
Oud-katholieke kerk aan het Melkpad de gelegenheid om even de kerk
binnen te lopen en stil te worden. Om te bidden, na te denken of zomaar
stil te zijn.
Die Veertigdagen- of vastentijd is een belangrijke periode waarin meer
dan anders tijd genomen wordt voor bezinning. Tijd om je leven te
ordenen, opnieuw af te stemmen. Tijd om bewuster aandacht te hebben
voor de wereld om je heen.

Wie zo’n moment zoekt, is van harte welkom. De kerk is open op de
woensdagochtenden, aansluitend op de ochtendviering die om 9.30 uur
begint. Om 12.30 uur sluiten we af.
Als ingang gebruiken we de zijdeur aan de linkerkant van de kerk.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot pastoor drs. L.E. Wijker,
Tel. 035-624 80 09