Bijzondere viering

Drie bijzondere, extra momenten zorgden voor een nog feestelijker viering op zondag 10 september. Na het Gebed van de dag werd mevrouw Mariëtte Smits naar voren geroepen. Na een periode gast te zijn geweest in de parochie had Mariëtte te kennen gegeven lid te willen worden van de Oud-katholieke kerk.  Pastoor Wijker heette haar officieel welkom, stelde haar de vragen voor opneming in de gemeenschap en sprak de zegen uit. Mariëtte is inmiddels al behoorlijk thuis in de parochie en werkt oa mee in de catechese-groepen.

Later in de viering werden nog twee parochianen toegesproken. Het betrof de aanstelling van een kerkmeester en de verantwoordelijke voor het toezicht op de (kerk-)gebouwen.
Mevrouw Henny Plomp – van Daal was bereid gevonden taken op zich te nemen als kerkbestuurslid en ontving de akte van aanstelling, ondertekend door aartsbisschop Vercammen.
De heer Jan Nagel neemt de zorg voor de gebouwen over van de heer Bertus Lazoe, die die taak ruim 25 jaar heeft uitgevoerd.

Het derde bijzondere van de dag was het gedenken van de 80e verjaardag van parochiaan Bettie Moleman – Giskes. Samen met veel familie en vrienden vierde zij haar verjaardag in de parochie. Het koffiedrinken na de viering werd daarom feestelijk afgesloten met een glaasje!