Startzondag: vormen en toetreden

Afgelopen zondag, 17 September, beleefde de parochie de startzondag. De ‘Zondag van de bezeten knaap’, én van negen door geloof ‘bezeten’ (vol zijnde van…) anderen die dit ten overstaan van de bisschop en de gehele gemeente wilden uitspreken.
Lang maar mooi

Een speciale dienst, een lange dienst, maar een mooie dienst.
Een lange stoet van misdienaars, driedelige geestelijkheid, vormelingen en voorgestelden kwam, (bij uitzondering weer eens onder leiding van Marijn!) de kerk binnen, en er ruim twee uur later pas weer uit!
Maar de inhoud was de aandacht en het geduld zeker waard.

Vurige tongen
Bisschop Vercammen reikte samen met pastores Leen Wijker (Hilversum) en Wessel Jan Woltjer (Almere) het vormsel uit aan Mario, Martijn, Susanne, Bart, Lisa, Astrid en Jillis, op zeer betrokken wijze.
Ter symboliek werden de (doop)kaarsen van de de vormelingen aangestoken en op het altaar geplaatst. Een altaar, gedecoreerd met bloemstukken waarin vurige bloemen verweven zaten, als verwijzing naar de vurige tongen van de Heilige Geest, die bij het vormsel over ons daalt.

Na het vormen mocht Mgr. Vercammen weer uit zijn bisschoppelijke zetel rijzen om Mariëtte Smits en Nico van Nes in onze gemeente te verwelkomen. Nu, aangenomen, horen ze, als ze dat al niet waren, helemaal bij de club!

Na de dienst was er volop gelegenheid alle negen ‘groentjes’ te feliciteren met het uitspreken van hun geloof, en met een glas wijn in de hand werd die gelegenheid ten volle benut!

Betrokkenheid
Door de hoge mate aan betrokkenheid met de dienst van alle actieve groepen in de kerk (denk aan: misdienaars die wéér zo’n warme toog aan moesten, de kinderen die voor alle negen een ingelijste tekst hebben versierd, de muzikale inzet van koor en organist, en de lang opgeeiste tijd van de bisschop niet te vergeten!) was het een zeer geslaagde dienst, dag, en start van een goed nieuw seizoen!

Jillis