De doop van een kind is feest in de kerk.

Een gebeurtenis waar we als gemeente bij betrokken zijn.Begin oktober werd het sacrament van de doop toegediend aan de zoon van Jenny en Robert Hendriks -de Meijere.

Hardop werd zijn naam genoemd: Levi Robert. Zo zullen wij hem gaan kennen en – uit de liturgie –  ‘ moge deze naam gegrift staan in de palm van Gods hand’.

Levi werd gedoopt temidden van de vele kinderen die in de kerk waren. Nadat de pastoor en de ouders een kruisteken op het hoofd van de dopeling hadden gemaakt, mochten ook zijn zusjes Jasmijn en Amber en de andere kinderen zo Levi zegenen.Bij het doopvont werd Levi Robert gedoopt, gezalfd met chrisma en bekleed met het witte doopkleed. De doopkaars werd aangestoken aan de paaskaars en aan de ouders gegeven. Voortaan mag die kaars branden op belangrijke momenten in het leven van Levi. Het zijn allemaal tekens die de doop onderstrepen.

 Het lied dat we samen zongen, verwoordde dat zo: 

Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaak.
O, Heer bevestig ons bestaan,
noem ons bij onze naam.                    (Hanna Lam)