Gebeden in Oogstdienst

In het gebed van de dag was al uitgesproken:  
Leer ons, bidden wij U, het goede dat Gij ons steeds weer schenkt altijd zo naar uw wil te gebruiken, dat uw rijk van vrede en gerechtigheid op aarde moge komen.

In de voorbeden van die viering werd dat gebed verder verwoord: 
Heer, U heeft ons geschapen om beeld van U te zijn; U hebt ons daarin veel toevertrouwd en geschonken.
Geef ons de vreugde om wie wij voor U zijn en mogen worden; geef ons de vreugde om alles wat U daartoe ons ter beschikking hebt gegeven; maak ons deel- en bondgenoot van Uw scheppend en betrokken hart.
Zo bidden wij U.

Voor Uw wereld bidden wij, vol goedheid en vol kwaadheid, terwijl U het met zoveel zorg hebt toebereid;
wij brengen bij U allen die de zorg van mensen ontberen, aan voedsel, aan water, aan huisvesting, aan werk,
aan vrede, rechtvaardigheid, barmhartigheid, aan medemenselijkheid. Ontferm U over hen.
Zo bidden wij U.

Voor Uw kerk, dat zij mag leven uit het hart van Christus, Uw mensgeworden Zoon, vol van genade en waarheid. Maak haar tot een plek waar mensen ervaren dat het leven meer is dan voedsel en kleding, en dat waar zij U oprecht zoeken hen datgene geschonken zal worden wat er in het leven toe doet.
Zo bidden wij U. 

Voor onze parochie, om vreugde en dankbaarheid, liefdevol respect voor elkaar.
Voor hen die in moeilijke omstandigheden verkeren.    
Zo bidden wij U.