Kerk zoekt boer?

Nee, dat dan weer niet persé, alhoewel iedereen uit elke beroepsgroep uiteraard welkom is. Wel vieren we zondag 15 oktober aanstaande ‘ Zondag van de vruchten der aarde in de herfst ‘, korter gezegd de oogstdienst.

In deze viering spreken we onze dank uit voor wat de schepping ons geeft, maar bidden we ook in het gebed van de dag “Leer ons het goede dat Gij ons steeds weer schenkt altijd zo naar uw wil te gebruiken, dat uw rijk van vrede en gerechtigheid op aarde moge komen. “ Opnieuw een viering met een missie!

Delen van de oogst gebeurt deze keer door de extra collectegelden en een feestelijke fruitmand te brengen naar Hospice Kajan in Hilversum.

Fruit en bloemen worden ook gebruikt door de leden van de werkgroep Bloemschikken die het thema van de viering onderstrepen met een bijzondere schikking op het altaar.