Oogstdienst

Wie afgelopen zondag de kerk binnenstapte kon het niet ontgaan: een bloemstuk omringd door noten sierde het portaal en herinnerde aan het thema van de dienst: dank voor de vruchten van de aarde en aandacht voor het omgaan met die vruchten.

Op meerdere plaatsen in de kerk waren takken, bloemen, vruchten en noten mooi verwerkt in een bloemschikking.

De trap naar het altaar stond vol met fruitmandjes. Na de viering werden de mandjes meegenomen door parochianen om later die dag te brengen naar iemand die op deze manier een hartelijke groet van de parochie krijgt.

Een grote fruitmand wordt bij Hospice Kajan gebracht. In de mand ook de opbrengst van de extra collecte plus een aanvullend bedrag van het kerkbestuur.