Tijden van gebakken lucht,

ijdelheid der ijdelheden en alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Stijl en woordkeuze van het bijbelboek Prediker zijn in ieder geval opmerkelijk te noemen en de inhoud van het boek geeft zich niet zomaar gewonnen. Wijsheidsliteratuur? Poldertheologie? Auteur in midlife-crisis?

Meer inzicht in de tekst van Prediker begint met het lezen van het boek; vanaf zin één: ” Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte ” maar dan ook verder!
Dat kan op 3 avonden, te beginnen op donderdag 26 oktober, samen met pastoor Leen Wijker.

Plaats: de pastorie. Aanvang: 20.00 uur.
Vooraf graag even doorgeven dat u komt. (pastoor@stvitus.nl / 035 – 624 80 09 )