Dienst van genezing

De dienst tot genezing in de Oud-Katholieke kerk is als een ‘gewone’ zondagse eucharistieviering. We volgen de liturgie net als anders, maar het is een viering met een extra. Na de preek is er een mogelijkheid tot gebed en handoplegging of ziekenzalving.

Veel mensen verlangen naar genezing van lichamelijk of innerlijk lijden; anderen willen gezegend worden met kracht voor zichzelf of om anderen te helpen. In de dienst tot genezing brengen wij deze verlangens met vertrouwen tot de verrezen Heer die overwonnen heeft, ook over ziekte en dood.

Degenen die dat willen komen naar voren en knielen één voor één aan de communiebank. Vertelt u de pastoor dat u vanwege ziekte komt, dan ontvangt u de ziekenzalving. Komt u voor de zegening en handoplegging, dan kunt u de reden noemen, maar u mag ook in stilte komen en knielen.

Tijdens de dienst tot genezing kunnen liederen gezongen worden door de overige parochianen die daarmee ook biddend steun geven aan de mensen die naar voren gaan voor een zegen.