Handen heb je om te ….

nou, dan komt er heel veel. De kinderen van Lering en Vermaak zijn afgelopen zaterdag op allerlei manieren bezig geweest met en over handen. Heb je wel eens geprobeerd om je aan te kleden, zonder dat je je handen gebruikt? Op school wordt het ook lastig, want schrijven lukt niet en je vinger opsteken kan ook al niet.

In de kerk gebruiken we ook onze handen. We houden onze boeken vast en slaan de bladzijdes om, we pakken een euro en laten die in het collecte-mandje vallen. Ook maken we gebaren die iets betekenen. Als de priester zegt ‘ onze hulp is in de Naam van de Heer’ dan slaan we een kruis. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Tijdens Lering en Vermaak hebben we het ook daarover.

Wie gaat tellen in de bijbel kan je vertellen dat het woord hand 476 keer gebruikt wordt en het meervoud, dus handen, staat er 418 keer in.

In de psalmen wordt gezongen dat we in Gods hand zijn en in heel veel verhalen kunnen we lezen dat Jezus de mensen aanraakt. Even een hand op je schouder, dat helpt!

Een andere, mooie handen-tekst hebben we gelezen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 64. Daar staat:
Toch, HEER, bent u onze vader, wij zijn de klei, door u gevormd, wij zijn het werk van uw handen.
Dat betekent wel wat en daar hebben de kinderen dan ook samen over nagedacht en ze hebben handen van klei gemaakt.

Wat handen ook kunnen en wat overal, in de kerk en thuis, belangrijk is: zegenen. Zegenen betekent goede woorden spreken. Je wenst de ander het goede toe, het goede van God. Dat is mooi gezegd!