J&O ???

Tis zomaar een regeltje in de agenda: woensdag 8 november vergadert de commissie Jong en Oud.
Wat gebeurt daar?

Deze commissie, bestaande uit de pastoor en vier, maar momenteel drie leden, houdt zich bezig met het voorbereiden van twee speciale diensten in het seizoen.
Vieringen waarbij het meer nog dan anders, begrijpelijker moet zijn voor mensen van alle leeftijden, jong en oud dus. Dat betekent dat gezocht wordt naar woorden, liederen en vormen die ook herkenbaar zijn voor (jonge) kinderen. Toch wil de viering voor Jong en Oud meer zijn dan alleen een kinderviering en wordt ook toegewerkt naar ‘volwassen’ inhoudelijkheid.
Het heeft iets van een Mission Impossible en het vergt ook heel wat creativiteit en denkwerk, maar de commissie J&O gaat telkens weer die uitdaging aan.

De vergadering van woensdag 8 november werd gebruikt om de allereerste kinderkerstnacht voor te bereiden en bij deze viering zijn ook leden van de Regenboogkerk betrokken.

De eerste ideeën werden op tafel gelegd …. en het brainstormen en uitwerken gaat los!