Prediker aan het woord

“Wanneer je ziet dat in het land de armen worden onderdrukt en het recht en de rechtvaardigheid geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn.”

Geen aanhaling uit een laatste debat, geen opmerking van een potentieel kamerlid, maar Prediker aan het woord.
Donderdag 23 november wordt verder gelezen uit dit bijbelboek. Wie wil meelezen is van harte welkom in de pastorie om 20.00 uur. Wel graag even vooraf aanmelden bij de pastoor (624 80 09).