Woorden en daden.

In de viering op zondag 12 november was er aandacht voor de heilige Willibrordus en Martinus. Willibrordus als brenger van de Goede Boodschap en Martinus als de man die we vooral kennen als degene die zijn warme mantel deelde met iemand die er geen had.
Woorden en daden als samen één, het een niet zonder het andere.

In de viering was ook aandacht voor Annemarie de Vries. Al geruime tijd zingt Annemarie mee met het koor en is zij ook actief met andere bezigheden. Voor haar was het moment gekomen om te besluiten dat zij wilde toetreden tot de Oud-Katholieke Kerk.

Citerend uit haar motivatie:
” Ik ben weer thuis gekomen. Het respect waarmee de mensen hier met het geloof omgaan is echt. Ik kan mijn eigen spiritualiteit weer beleven. …. God is weer in mijn hart. Ik geloof weer in zijn bescherming…… Het enige dat ik mis is de waardering van Maria, terwijl zij toch de Moeder Gods is.”

De parochie wàs al blij met Annemarie en heette haar opnieuw van harte welkom. Blij zijn we met mensen die samen met ons het geloof willen vieren en die daarbij kritisch blijven en hun meedenken volop de ruimte geven!
Een van de vragen die pastoor Wijker aan Annemarie stelde, luidde: ” Wilt u trouw deelnemen aan de samenkomsten van de gemeente en dienstbaar zijn aan Gods koninkrijk?”
Luid en duidelijk klonk haar antwoord: ” Ja, dat wil ik.”

Woorden en daden, ons leven is er vol van!