Ceci n’est pas une peinture… – Zegening van iconen

Tijdens de eucharistieviering van zondag 28 januari is er gelegenheid om uw icoon te laten zegenen.

Een icoon is niet zomaar een schilderij. Een icoon wordt niet opgehangen omdat het een mooi plaatje is of omdat het knap geschilderd werd. Een icoon is een beschilderd paneel met de afbeelding van Christus, een of meerdere heiligen of een voorstelling uit de heilsgeschiedenis en die icoon wordt niet alleen bekeken, maar wordt gebruikt in het religieuze leven van een persoon of een gemeenschap.

Iconen hebben te maken met heilig en heil en stellen het heilige present. Daarom kunnen iconen worden gezegend, bewierookt, met wijwater besprenkeld en begroet met een kus.

Ook het maken van een icoon is een religieuze handeling. Van de iconenschilder wordt verwacht dat hij/zij voorafgaand aan het schilderwerk een tijd van bezinning doormaakt, waarin religieuze teksten over de gekozen onderwerp bestudeerd worden. De schilder mag enkel gebruikmaken van natuurlijke materialen en moet de icoon schilderen naar een ouder voorbeeld. 

In het gebed bij de zegening bidt de priester:
Wil deze afbeelding, die tot uw lof werd gemaakt, zegenen tot uw eer en glorie.

Gloria in excelsis Deo, ere zij God in de hoge, een lofspreuk die vaak gezongen wordt en die vele gelovigen uitspreken bij het religieuze beleven van een icoon.

Wie een icoon wil laten zegenen in de viering, wordt verzocht de icoon uiterlijk om 9.40 uur aan de pastoor te geven.