Epifanie

Of: Openbaring van Onze Heer Jezus Christus aan de volken. Anders gezegd: Drie koningen. De Openbaring van de Heer is het eerste van drie feesten, samen met de Doop van de Heer en de Opdracht van de Heer in de tempel (4 februari), die thuishoren in de Kerstkring, de tijd van Jezus´jonge jaren.

We lazen in de viering op zondag uit het evangelie volgens Matteüs hoe magiërs aan koning Herodes vroegen: ‘Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’ We lazen over verwarring, zoeken en vinden.

In de viering kwamen de kinderen, verkleed als ‘ de drie koningen’ hun geschenken aanbieden.

 
   
   

In de voorbeden werd gebeden:
Heer, wij danken U met de magiërs uit het Oosten,
dat U zich laat vinden door hen die U zoeken.
Zo mochten ook wij U vinden.
Wij bidden U, dat wij die U gevonden hebben,
ook de weg gaan die U ons wijst,
door alles heen, naar Uw licht.
Zo bidden wij U.

Voor de wereld bidden wij U:
voor de volkeren, dat zij zich richten naar wat het leven dient,
voor elk mens, voor elk volk, voor mensen en volkeren met elkaar;
geef wijsheid en inzicht aan hen die daaraan leiding moeten geven.
Zo bidden wij U.

Voor Uw kerk: dat zij een plek mag zijn,
toegankelijk voor hen die zoeken naar Uw liefde en waarheid.
Moge de kerk de mensen helpen in het vinden van de vervulling van hun leven.
Moge de kerk Uw licht onder mensen verspreiden.
Zo bidden wij U.

Voor onze parochie:
Heer, met vreugde hebben wij met veel mensen en kinderen met Kerstmis Uw komst mogen vieren.
Zegen ons dit nieuwe jaar in hoe wij kerk zijn met elkaar,
kerk zijn voor U en de mensen die U ons toevertrouwt.
Zo bidden wij.

Wij bidden U voor hen die in moeilijke levensomstandigheden verkeren ( …) en allen aan wie wij denken (…)
Vervul hen met de glans van Uw licht.
Zo bidden wij U.