(foto’s van) Samen kerk zijn

De Week van Gebed voor de Eenheid, dit jaar van 18 – 25 januari, is een jaarlijks terugkerend aandachtspunt voor veel kerken. De gebedsweek is oorspronkelijk een idee van de geestelijke Paul J. Wattson. Hij nam in 1908 het initiatief om christenen van verschillende kerken een week lang te laten bidden voor de eenheid.

Oecumene, het naar elkaar toegroeien, elkaar leren verstaan en het samenwerken van verschillende christelijke kerken, is een steeds meer groeiende beweging. 

In Hilversum kwamen op zondag 21 januari gelovigen vanuit vier richtingen bij elkaar in de Regenboogkerk.
Samen zingen, bidden en luisteren naar de woorden uit het evangelie volgens Marcus:
‘ Zelfs doven laat Hij horen en stommen laat Hij spreken.’
Gemeenteleden van de PKN De Regenboog, korpsleden van het Leger des Heils, parochianen van de RK Onze Lieve Vrouwe Kerk en parochianen van de OK St. Vitus vormen dan één gemeenschap en vieren samen ter ere van die Ene God.

Klik op een foto voor een vergroting.

foto’s: Mannes van der Burg