De eerste zondag van de 40 dagen

In de eerste viering van de veertigdagentijd lazen we het verhaal van de verzoekingen van Jezus in de woestijn. Dit waren de voorbeden, die werden gebeden:

Voor allen, die honger hebben
voor hen, die sterven aan de overvloed van hun bestaan
Voor allen die bezeten zijn van macht
voor hen, die onschuldig lijden onder hun machthebbers
Voor allen die niemand anders vertrouwen dan zichzelf
voor hen die zelfs dat vertrouwen zijn kwijtgeraakt.

Voor allen die het kwaad van zo dichtbij hebben meegemaakt
en voor hen die uit angst hun ogen sluiten voor het gevaar
Voor allen die verblind zijn door hun zeker weten
voor hen, die vertwijfeld alle geloof hebben laten varen

bidden wij u God: wees hun vertrouwen in de woestijn

Voor allen, die de verleiding niet kunnen weerstaan zich groter te denken dan ze zijn
voor hen, die zich uit kleinheid niet durven laten zien
Voor allen, die zich verstoppen achter hun woorden
voor hen, die geen woorden hebben om te zeggen wie ze zijn.

voor allen, die nooit alleen durven zijn
voor hen, die alleen de eenzaamheid nog als vriend hebben
Voor allen, die zo bekend zijn, dat iedereen hun naam kent
voor hen, die geen naam mogen hebben.
Voor allen die naamloos gevangen zijn gezet, vergeten, verdwenen, verdwaald,

Bidden wij u God: wees hun toevlucht in de woestijn.

Voor hen, die zo makkelijk vergeten wat ze hebben aangericht bij anderen
en voor hen die niet vergeven kunnen, wat hen door anderen is aangedaan
Voor allen die zo goed weten waar een ander schuld heeft
voor hen, die zichzelf uit schaamte niet meer onder ogen durven komen.
Voor allen die gedreven worden door jaloezie
en voor hen, die liefhebben tegen beter weten in.
Voor allen die zichzelf voorbijlopen in hun zoeken naar geluk
Voor hen, die het verlangen naar u zijn kwijtgeraakt.

Bidden wij u God: wees hun levend brood in de woestijn

Voor hen die leiding geven aan uw kerk.
en voor hen, die gekwetst zijn door diezelfde kerk
Voor leiders en verdwaalde schapen
Overmoedigen en moedelozen
Helden en lafaards, daders en slachtoffers
Mensen naar uw beeld en gelijkenis

Bidden wij u God: wees hun weg uit de woestijn

Voor allen, die bij deze gemeenschap horen, maar er niet meer bij kunnen zijn als er wordt gevierd.
Voor hen, die zich vergeten voelen of vergeten zijn, maar die erbij horen als er wordt gevierd.
Voor onszelf en voor hen, die wij ons op hart hebben

Bidden wij u in stilte……

Voor allen en voor onszelf, God, geef ons het geloof om te zijn wie we mogen zijn.