Derde zondag van de Veertigdagentijd

Voorbeden uit de viering van zondag 11 maart, zondag oculi (mijn ogen, ik zie)

Heilige Vader,
Wij bidden u om een oplossing voor het onrecht in deze wereld. Voor de manier waarop mensen de schuld van hun problemen leggen bij de blauwe of juist zwarte ogen van de ander, voor het onbegrip voor een andere cultuur, een andere manier van doen.
Maak ons onderdeel van uw oplossing voor een rechtvaardiger wereld. Open onze ogen – niet voor de verschillen – maar voor uw aanwezigheid in elk levend wezen.
Wij bidden om het vuur van uw liefde, een vuur dat niet verbrand en verminkt, maar dat onze blik zuivert, ons Zijn verwarmt en heelt.
Heer, die ons fundament is, wij bidden u

Heilige Vader,
Wij bidden u voor uw kerk. Zo vaak een onderdeel van de problemen van onrechtvaardigheid, zo vaak ook een teken van hoop op een rechtvaardiger leven met elkaar. Heer, open onze ogen voor tekenen van hoop, voor de onschuld en het kwetsbare in mensen.
Wij bidden u om optimisme in ons leven met u. Vaak zijn wij onmachtig om het goede te zien of te doen – vergeef ons. Wij bidden u: maak plaats in ons hart voor uw Geest en overwin met uw liefde onze pessimistische kijk op onszelf en de ander.
Heer, die ons fundament is, wij bidden u

Heilige Vader,
Wij bidden u voor de geloofsleerling. Zij wil op de woorden ‘Ik ben die er zijn zal’ zeggen dat zij er wil zijn voor u. Dank u voor een open hart, dat wil leren hoe zij uw liefde kan ervaren en uitdragen.

Wij bidden u voor alle parochianen – mensen waarmee wij ons verbonden voelen. Mensen die hier niet samen met ons kunnen of willen zijn. Wij vragen de gebeden van de kinderen van Lering en Vermaak aan u op – Heer, hoor hun hartewens.
Heer, die ons fundament is, wij bidden u

Heilige Vader,
In stilte willen wij in gebed voor u brengen allen die ons dierbaar zijn.
Heer, die ons fundament is, wij bidden u