Tweede zondag van de 40 dagen

Voorbeden

Goede God, die met ons verbonden wilt zijn
en ons uw land van belofte voorhoudt,
tot U bidden wij:

voor de groten en sterken in onze wereld,
voor allen die aarde en land beheren –
dat zij het algemeen belang van mens en natuur dienen
en het eigenbelang daaraan ondergeschikt maken;
dat zij de moed en het vertrouwen niet verliezen,
en blijven geloven in en werken aan een goede toekomst voor ieder;
laat ons bidden … 

voor leiders en machtigen in kerken en geloofsgemeenschappen,
voor allen die waken over wat inspireert en werkelijk van waarde is;
dat zij niet ontmoedigd raken,
dat zij blijven uitzien naar het nieuwe leven
en blijven geloven in de verbondenheid en mogelijkheden van mensen;
laat ons bidden … 

voor wie losgescheurd worden van het vertrouwde verleden,
voor allen die op weg moeten, een onzekere toekomst tegemoet;
dat zij door alle donkerte en levensraadsels heen
moed vinden in nieuwe kansen en ontmoetingen,
en zo kracht krijgen om andere wegen in te slaan;
laat ons bidden … 

voor ons allemaal en voor ieder die ons dierbaar is,
voor wie zoeken naar nieuwe kansen,
en tekens van hoop, en ware topervaringen –
dat wij ten diepste woorden horen die de belofte in ons levend houden
en die ons dragen in liefdevolle verbondenheid;
laat ons bidden … 

Voor allen die een plaats hebben in ons hart
en die rekenen op de steun en solidariteit van ons gebed;
….
mogen zij zich allen gesteund voelen door hun geloof in het goede,
en mogen zij de glans van het leven ervaren,
en voor alle ongenoemde maar wel geleefde nood in onze wereld
bidden we een ogenblik in stilte:

Eeuwige, Enige, God, luister naar de stem van ons hart: …
laat ons bidden …..