Ja, dat wil ik

In een nog donkere kerk waar alleen de paaskaars brandde en de kaarsen die een ieder in de hand had nog wat licht gaven, hadden al vele lezingen geklonken. Verhalen uit de Bijbel waarin verteld wordt hoe God trouw blijft aan zijn mensen. Ingrid had te kennen gegeven dat zij zich wilde aansluiten bij die traditie van mensen die met God onderweg zijn. In haar motivatie om zich te laten dopen in de Oud-Katholieke Kerk schrijft zij:
 “… In mijn leven is God er altijd al geweest. De doop in de paaswake is een bevestiging hiervan. Voor mij is God liefde en een steun in het leven. Licht, de essentie…”

   

Nadat het water gezegend was, werd de gemeente gevraagd om de doopbeloften te hernieuwen, opnieuw een bewust kiezen voor God.
Samen werd de geloofsbelijdenis uitgesproken en aan Ingrid werd de vraag gesteld of zij in dit geloof gedoopt wilde worden.

De priester zalfde de dopelinge met het chrisma, de olie voor dopen en vormsel, legde een wit doopkleed om haar schouders en gaf haar de doopkaars met de woorden:

Ontvang het licht van Christus,
het waarachtige licht,
dat voor alle mensen is verschenen.
Ga uw weg door het leven
als kind van het licht.

Na de viering waarin Ingrid tevens haar eerste communie ontving, werd haar niet alleen een ‘zalig Pasen’ toegewenst, maar ook een ‘ gefeliciteerd met je doop’, van harte!