De zevende zeven

Pinksteren wordt in de Bijbel vaak genoemd het Wekenfeest, want het wordt gevierd zeven weken na Pasen.
Zeven is het getal van de volheid.
Zeven tonen klimmen langs de toonladder omhoog en omlaag; als engelen.
Zeven kleuren verven de regenboog tot een ereboog voor de Getrouwe.
Zeven dagen telt de scheppingsweek, zes dagen creatie en één dag recreatie.

Heb je wel gehoord van de zevende zeven? Zevenmaal zeven dagen na Pasen is het Pinksteren.
Dan dansen de vlammen op de hoofden van de apostelen en van allen die eendrachtig met hen bijeen zijn. 

                                                               (Linda Schmidt)

Het wordt ons warm om het hart. De aanblik alleen al van die honderdtwintig vlammendragers! Maar meer nog hun taal. Zij vertolken de liefde van God die in hun harten is uitgestort door de heilige Geest.
Die uitstorting leidt tot een spraakwaterval, een stortvloed van woorden, een zinnenfeest, een taalfestijn.  

Zo werkt de liefde die door de heilige Geest in onze harten is uitgestort. Zo moedig en blijmoedig maakt ons de warme golfstroom van Pinksteren. 
(Jaap Zijlstra)