Wandelen door Kerk en Straat

Religieus erfgoed in Hilversum

 

Een initiatief van Stichting en werkgroep Kerkarchitectuur Hilversum, in samenwerking met het Museum Hilversum.

In juni, juli en augustus zijn er unieke mogelijkheden om een onbekende kant van Hilversum te leren kennen. Onbekend? Ja, want als je Hilversum zegt, zeg je Mediapark, Radio en TV, Raadhuis en Dudok. En niemand zegt: Kerken. En toch zijn ze er. Meer dan je denkt. 

In juni, juli en augustus kan er op de eerste zaterdag van die maanden een prachtige wandeling worden gemaakt langs 12 kerken in het centrum van Hilversum. Het unieke van deze wandeling is dat vijf kerken waar je langs komt open zijn en dat er in die kerken van alles te doen is. Rondleidingen, klassieke muziek, koorzang etc.

De wandeling door het centrum is 4 kilometer en is duidelijk aangegeven op een kaart in een handzaam geïllustreerd gidsje. Daarin staat verder alle belangrijke informatie over de 12 kerken op de route. Verder staat er korte informatie over 36 andere religieuze gebouwen en begraafplaatsen buiten het centrum van Hilversum.

 Het handige gidsje met daarin ook nog twee kaarten kost €1.50. Verkrijgbaar in de deelnemende kerken en in het Museum Hilversum.

Voor een bezichtiging van de 36 religieuze gebouwen en begraafplaatsen buiten het centrum is geen vast parcours ontworpen. Maar op de fiets kan je al die gebouwen in een halve dag langs. Om alles te voet te bezichtigen moet zeker een dag worden uitgetrokken.

 Voor meer informatie kunt u terecht bij pastoor drs. L.E. Wijker, voorzitter van de Stichting Kerkarchitektuur Hilversum, tel.035-6248009 (pastoor@stvitus.nl); Mw. H.de Jong-Oremus, secretaris van de Stichting Kerkarchitektuur Hilversum, tel.035-6212549 (hdejongoremus@wanadoo.nl); Museum Hilversum, tel.035-6292826 (museumhilversum@hilversum.nl)

PROGRAMMA

Rooms-Katholieke kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Naarderstraat 106:
Rondleiding door een expert langs de gebrandschilderde ramen om 12.00 en 15.00 uur.

Oud-Katholieke kerk Sint Vitus, Melkpad 12:
Thema: Psalmen door de eeuwen heen in woord, klank en vorm. Orgelbespeling van 12.30 tot 13.00 uur.

Grote Kerk, Kerkbrink 4:
Doorlopende diavoorstelling van de brand in 1971 en de herbouw in 1976. Orgelbespeling om 11.30 en 14.00 uur.

Regenboogkerk, Nassaulaan 22:
Expositie van foto’s van kerken in Hilversum, verzorgd door dhr. A. den Dikken, Hoofd monumentenzorg gemeente Hilversum. Orgelbespeling, eventueel met koor.

Rooms-Katholieke kerk Sint Vitus, Emmastraat 5:
Regelmatig orgelbespeling. Beklimmen van de toren van de Vituskerk. (98 meter hoog) Hieraan kan één groep van 20 personen deelnemen en start om 12.00 uur. Vergoeding € 3,50 ten bate van de restauratie