Welkom, Job Gjalt!

Paul en Sandra van Beest kwamen 22 april j.l. met hun zoon Job naar de kerk om hem te laten dopen. Temidden van vele familieleden, vrienden en parochianen gaven zij te kennen dat zij het belangrijk vinden dat hun zoon ook deel uit maakt van de gemeenschap van gelovigen. 

Met het samen uitspreken van het credo werd de verbondenheid met God en met elkaar beleden. Dopeling Job werd gezalfd met het chrisma, teken van de Gezalfde, Christus. 

Tot de ouders sprak de priester:
“Omringt hem met uw liefde, wees gelukkig met elkaar en de Heer zij met u.”
Daarop past een ieders: amen!