Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.

Lucas Martinus werd gedoopt en zijn opa Luuk en opa Martien stonden er vlakbij en maakten een kruisteken op z’n hoofd, evenals zijn ouders, de oma’s, oom, tantes, de pastoor èn zijn zusje Anna! Elke doop is feestelijk en bijzonder en bij deze doop werd toegevoegd dat naast pastoor Leen Wijker ook dominee/oma Annemieke Parmentier en kanunnik/opa Martien Parmentier hun deel hadden in de doopbediening.

Opnieuw stonden de parochie-kinderen vooraan rond het doopvont om goed te kunnen zien hoe het doopwater gewijd werd en Lucas werd gedoopt. ” Net als regen “, zei een van de kinderen. Met dat water werd Lucas opgenomen in die grote rij van mensen van lang geleden en van nu die verbonden willen zijn met de Eeuwige God.

Na de doop werd Lucas door de parochie toegezongen:

” Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht,
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot bondgenoot gemaakt. “