Zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht.

{‘error’: {‘code’: ‘KTML_XHTML_ERROR’, ‘message’: ‘Cannot convert to XHTML. Make sure you have HTML Tidy installed. Error returned: Error executing command: tidy ‘–version’. Exit code: 127. Command returned: .’}}