De kerk in……

Zaterdag 7 juli was de kerk weer open in het kader van de wandeling Religieus erfgoed. Als thema voor alle drie de openstellingen is Psalmen door de eeuwen heen. Ditmaal stond Psalm 23 centraal.

Direct bij de ingang werden de bezoekers begroet door een schikking bij deze Psalm.

 

Op de foto is de tekst slecht te lezen, daarom vindt u deze onderaan dit bericht. De schikking zelf spreekt voor zich – het geheel is afgewerkt met hedera (het teken van trouw).Om half een was er een middagconcertje waarin het koor van de parochie Psalm 23 op 3 verschillende muzikale manieren werd vertolkt:

1    Anglican Chant, een muziekstijl die zich in Engeland ontwikkelde na de officiële breuk met Rome in 1534 (geen latijn, maar engels, niet eenstemmig, maar vierstemmig),

2    uit het Abdij Boek, muziek gemaakt nadat tijdens het 2e Vaticaans Concilie van de Rooms-Katholieke kerk besloten was dat er in de landstaal gezongen mocht worden,

3    D’Almachtige is mijn Herder, getoonzet door de Lutherse componist Adriaan C. Schuurman op de tekst van Joost van den Vondel.

De psalmen werden omlijst door orgelwerken van Mendelssohn Bartholdy en John Stanley, uitgevoerd door Bart Klijnsmit.

 
 
Psalm 23

Een psalm van David.
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.