Ave Maria Town

Dat is de naam van een stad in opbouw in Florida, USA. Niet zomaar een verzameling van gebouwen, maar een woon- en werkgemeenschap met het doel samen zuiver katholiek te zijn en roomse normen en regels na te leven. In het centrum van de stad moet een grote kathedraal het middelpunt worden. Een Pleasantville met vriendelijke burgers en geen kwaad of verleidingen daartoe.

En, zo vroeg pastoor Wijker zich gisteren af tijdens de preek op de zondag van het feest van het Ontslapen van de H. Maagd Maria, is zo’n naam nou passend bij zo’n stad of juist niet?

Maria heeft een bijzondere plaats in de kerk. In sommige kerken aanmerkelijk minder, in andere kerken aanmerkelijk meer, maar elke christelijke kerk noemt haar naam met eerbied omdat zij de moeder van Jezus de Christus is. Omdat zij haar zoon bleef steunen, in Hem bleef geloven.  En wat in alle kerken ook veelvuldig wordt gelezen en gezongen is het loflied van Maria. ‘Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.”

(deel uit Annunciatie van Fra Angelico)

In haar lied bezingt Maria haar God als degene Die barmhartig is, als Rechtvaardige die opkomt voor de armen, als een zorgzame God die hongerigen voedt.

Die God liet zich kennen als mens onder de mensen. Woonde waar de meesten van zijn tijd woonde, at en dronk bij mensen van allerlei slag. Mens zoals velen maar met een duidelijke boodschap van bekering, van leven naar Gods bedoeling.

Maria volgde Jezus en op die Weg worden allerlei plaatsen aangedaan, de rustige vrome gebieden en de buurten waar liever niemand langskomt.

Intrigerend, die stad. Ave Maria.