Het kerkbestuur vergadert.

Eén keer per maand – en mocht het nodig zijn vaker – vergadert het kerkbestuur. Zes parochianen en de pastoor buigen zich dan over de gang van zaken in de parochie en maken plannen.

Op de agenda van dinsdag 28 augustus staat onder andere de start van het seizoen. Op 9 september aanstaande wordt in een feestelijke viering het begin gemaakt. Veel bestaande activiteiten worden voortgezet, nieuwe initiatieven komen daar bij. Meer informatie volgt uiteraard op de startzondag van 9 september. Bij een ander agendapunt wordt de publiciteit besproken. Belangrijk, die communicatie naar anderen. Natuurlijk wordt tijdens de vergadering niet alleen gekeken naar de dingen die nog komen, maar kijkt het bestuur ook terug naar bijvoorbeeld de vieringen van de afgelopen maand.

Vraagje aan het bestuur: het vorig seizoen was er één van stevig aanpakken met veel activiteiten en organisatie in de parochie; voor het eerst de Kinderkerstnacht en de cursus Pasen voor Dummies en regelmatig veel publiciteit. Zet die lijn zich voort?
“De bedoeling is dat het zich voortzet. En het programma voor het komend seizoen is er ook naar! Er zijn alweer heel wat activiteiten die op de rol staan. Bijvoorbeeld – binnenkort al van start! – de cursus Meditatie. En opnieuw gaan we een Kinderkerstnacht organiseren, maar dit seizoen willen we ook iets met Pasen voor kinderen doen. We hopen met elkaar voor parochianen en anderen op een goede manier bezig te zijn. Een mix van inhoudelijk, zinvol en ook ontspannen en met heel veel plezier!”

Een kijkje in de keuken van ons kerkbestuur: hoe verlopen de vergaderingen? Veel eenstemmigheid of heftige discussies?
“In het kerkbestuur zitten 7 verschillende mensen met 7 verschillende meningen en ook nog 7 verschillende temperamenten. Dat is dus soms wel eens heftig, ja.
En in de parochie zijn veel mensen met de mooie (Oud-katholieke) eigenschap van een duidelijke eigen mening hebben. In de kerkbestuursvergaderingen wordt altijd geprobeerd om attent te zijn op de meningen van parochianen. Laat we het zo zeggen: saai is het nooit, zo’n vergaderavond! “