Basiscursus geloven 7 + 1

is een cursus die wat van je vraagt: afspraken opzij zetten en tijd investeren. Zeven avonden en één hele zaterdag. Een cursus, waarin het je niet wordt voorgekauwd, maar waarin je zelf aan het werk wordt gezet.
Acht thema’s komen aan bod waarbij telkens bekende en minder bekende verhalen uit de bijbel de leidraad zijn.
Het is een cursus waar vooral gepraat wordt over geloof en geloven en niet gepreekt. Door te praten over je eigen manier van geloven en te luisteren naar hoe anderen dat beleven, kom je tot de essentie van geloven: respect, diepgang en persoonlijke betrokkenheid op basis van bijbel en christendom. 

De avonden beginnen om 18.30 uur met een maaltijd in ‘De Akker’, Melkpad 14a in Hilversum.
Er wordt een bijdrage gevraagd voor de maaltijden en het cursusboek.

Voor meer informatie en opgave (t/m 19 september) kunt u terecht bij pastoor Leen Wijker,
tel: 035 624 80 09 of pastoor@stvitus.nl

Data: 26 september, 2, 9. 24 en 30 oktober, 6 en 13 november.
De zaterdag wordt in overleg gepland.