Gestart!

Het klonk als een credo, het lied waarmee de viering van de startzondag begon:
‘Dit Woord draagt het heelal, het is de hartslag der geschiedenis,
de ademtocht van ons bestaan, de weg waarlangs wij mogen gaan.’

Zondag jl was de zondag van het discipelschap, een mooie titel voor de dag waarop we met elkaar opnieuw verder gaan. Met allerlei activiteiten, maar vooral ook met aandacht voor de ander willen we verder groeien als parochie. Om er te zijn als leerlingen van die Heer.

In de viering kwamen drie beginnende leerlingen naar voren; Jasmijn, Max en Jesse. Zij starten komende zaterdag voor het eerst met Lering en Vermaak. Zo’n vorming is belangrijk, want  wat leer je en hoe leer je? Welke beelden en gedachtes gaan met je mee? De kinderen ontvangen daarom aan het begin van dat leerproces de plechtige kinderzegen.
We bidden dan: “steek hen aan door de verhalen die ze zullen horen en lezen en maak hen open voor de boodschap van Jezus, uw Zoon, die de weg naar U en naar de naasten heeft gewezen.” Alle kinderen zaten vooraan en konden goed zien hoe de priester Max, Jesse en Jasmijn de handen oplegde. 

Daarna verlieten alle kinderen de kerk om aan de slag te gaan in hun eigen ruimte. Ook de kinderkerk maakte op deze zondag een nieuwe start. De kinderen verlaten voortaan de kerk eerder, maar komen ook weer terug na de communie. Zo beginnen en eindigen we samen de viering. Op de startzondag hebben alle kinderen een mooie map ontvangen waarin van alles bewaard kan worden.

 

In de viering kwamen na de preek en de voorbeden drie volwassenen naar voren om officieel opgenomen te worden in de gemeenschap van de Oud-katholieke kerk. Alle drie waren ze een keer de kerk binnengelopen en zijn ze blijven terugkomen. De liturgie, de ontvangst en onderlinge belangstelling of zoals iemand het beschreef: ‘een warme open kerk die voor mensen openstaat’; ze voelden er zich thuis. Na het uitspreken van hun verlangen om in deze kerk verder te gaan op hun weg in leven en geloof werden Petra, Goos en Gerard met een hartelijk applaus ontvangen.

Tijdens een vrolijk loflied op de schepping  – onvoorstelbaar wonderlijk gedaan – kwamen de kinderen weer terug in de kerk met een drieluik dat zij hadden geschilderd; dag en nacht, dieren, planten en mensen, de hele schepping hadden zij er kleurig opgezet.

Ook brachten zij een versierd kado-schort mee voor Gery Bikker. Na veel jaren leiding te hebben gegeven aan de kinderkerk heeft zij die taak nu overgegeven aan Jenny Hendriks. Pastoor Wijker bedankte Gery voor haar grote inzet en creativiteit met mooie woorden, twee dikke zoenen en een leeskado. Voor Gery, en ook voor Jenny die nu al volop bezig is met het kinderkerkwerk, klonk vanaf de kerkbanken een groot applaus.

Na de viering werd er verder gepraat bij een kop koffie in De Akker. De schaal met soesjes kwam langs en iedereen ontmoette weer even iedereen. Voor de presentatie van de activiteiten in het komende seizoen gingen de lichten uit. Op het scherm zagen we een wervende oproep om van elke zondag een mooie bijzondere kerkdag te maken. Daarna werd nog even teruggehaald hoe aartsbisschop Vercammen verwoordde dat het belangrijk is om als parochie betrokken te zijn en te blijven met groei in kwantiteit en kwaliteit. Uiteraard volgde daarop een opsomming van waar we komende maanden mee bezig kunnen zijn.
Zoals de masterclass bloemschikken, de basiscursus geloven, gespreksgroepen en al die andere activiteiten die genoemd worden in de nieuwe parochie-brochure.

De video-presentatie eindigde met de primeur van deel 1 van de basiscursus geloven. Een boeiend kijkverhaal met prikkelende vragen. Zoals een parochiaan na afloop zei:” dat roept bij mij weer heel wat vragen op, wat is geloof, waar verlang ik naar…”

‘Dit Woord, de ademtocht van ons bestaan, de weg waarlangs wij mogen gaan.’
We willen als parochie samen die weg gaan en hopen daarop veel mensen te mogen ontmoeten.