Masterclass bloemschikken.

Meesterbloembinder Frits Driesen komt op vrijdag 21 september a.s. om 19.30 uur in
‘De Akker’, Melkpad 14a, om daar ter voorbereiding op de masterclass van 6 oktober een bloemlezing te geven over zijn werk en de verschillende technieken die daarbij gebruikt worden.

Tijdens deze avond kunnen echt gevorderde bloemschikkers zich opgeven voor de masterclass op zaterdag 6 oktober. Die dag wordt er geschikt in het kerkgebouw van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur met als thema oogst.
Op 21 september zal Frits Driesen vertellen wat precies de bedoeling is en wat de deelnemers aan de masterclass eventueel moeten meenemen. Er is plaats voor maximaal 15 personen.

De vrijdagavond in ‘de Akker’ is geheel gratis en het is leuk om Frits enthousiast te horen vertellen over zijn werk. Inspirerend ook om te zien wat hij allemaal doet met bloemen. Zo zal hij laten zien hoe hij 5 verschillende arrangementen maakt.

De kosten voor de masterclass zijn € 15,– per persoon. Helaas krijgen de deelnemers de bloemstukken na afloop niet mee naar huis (daar zijn ze ook te groot voor). Ze dienen in de allereerste plaats ter opluistering van de oogstdienst op zondag 7 oktober.

De kerk is zaterdagavond van 19.00 tot 20.00 uur geopend voor iedereen die wil zien wat de cursisten gemaakt hebben rond het thema oogst. Waarschijnlijk zal er tijdens dit uur ook muziek ten gehore gebracht worden.

De meeste bloemstukken zullen na de kerkdienst naar ziekenhuizen en verzorgingstehuizen gebracht worden.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Ingeborg Hendriks: i.hendriks3@chello.nl
of Gerda Giskes: 035-624 01 06.