Oogstdienst – fotoupdate

‘Leer ons het goede dat Gij ons steeds weer schenkt, altijd zo naar uw wil te gebruiken, dat uw rijk van vrede en gerechtigheid op aarde mag komen.’

klik hier om alle foto’s te zien

Een zin uit de brief die meeging met alle fruitmandjes. Ruim veertig fruitmandjes stonden op de trappen van het altaar tijdens de Oogstdienst. Na de viering kwamen parochianen de mandjes ophalen om ze weg te brengen naar anderen, als hartelijke groet namens de parochie.
Het fruit, de bloemschikkingen, de liederen in de liturgie, alles onderstreepte het thema van de viering; dankbaarheid voor en genieten van al het goede en daarvan delen met anderen.

Tijdens de viering trad een gezin toe tot de Oud-katholieke Kerk en werd het sacrament van de doop toegediend aan baby Etiènne. De dopeling werd toegzongen:
‘Dat teken is een heilgeheim;
God wil met jou verbonden zijn.
Hij is nabij waar jij ook bent,
omdat Hij je bij name kent.’
Na de doopbeloften door zijn ouders werd Etiènne gedoopt met het gewijde water.
De kinderen van de kinderkerk hadden allemaal een gele bloem voor Etiènne meegenomen en gaven die aan zijn moeder.

Tegen het einde van de viering kwamen de kinderkerkkinderen opnieuw gekleurd de kerk weer binnen. Allemaal droegen ze iets van de oogst om daarvoor te danken: aardappels, brood, andijvie, appels, bloemkool… Genoeg voedsel hebben en kunnen genieten van een goede maaltijd is niet vanzelfsprekend, daar zijn we dankbaar voor!

In de volle liturgie was ook nog plaats om de vertrekkende oppermisdienaar te bedanken voor haar werk en de komende misdienaarbegeleider te verwelkomen.
Pastoor Wijker, die graag zijn misdienaars om zich heen heeft en ze mist in de zomer-vakantiemaanden, sprak zijn waardering uit voor het werk van de oppermisdienaar; het opstellen van roosters, maar ook het begeleiden en – indien nodig – motiveren, het opleiden van nieuwe misdienaars en het overleg met de pastoor bij bijzondere vieringen.
De parochie is blij met de grote groep van misdienaars en met hun aandeel in de viering!

Zoals op elke zondag stond er na de viering koffie klaar in ‘De Akker’ en was er dus tijd en gelegenheid om elkaar te ontmoeten.