Synode

Dinsdagmorgen om half tien precies opent de voorzitter de 79e zitting van de Synode in De Akker.
Vertegenwoordigers van de parochies en vertegenwoorders uit de geestelijkheid zijn een hele vergaderdag samen om de agendapunten te bespreken.
Het Collegiaal Bestuur heeft vier beleidsnotities op de rol gezet in aansluiting op de notities, die in de extra synode van mei dit jaar werden besproken. Vorming en Toerusting, maar ook over het Vrijwilligersbeleid, de interne organisatie en de financiën. 

Om 12.15 uur zal het middaggebed in de kerk worden gehouden. Na de lunch wordt om 13.15 uur het vergaderdeel weer opgepakt, want ervaringen uit voorgaande jaren leren dat een vergaderdag zo om is!