Nieuwe richtingwijzer in de kerk…

 ” Te Hilversum wordt voor de Oud-Roomsche Gemeente eene kerk gebouwd in Italiaansche-Renaissancestijl door den architect PA. Weeldenburg, en deze droeg het beeldhouwwerk den heer S. Miedema op.” Een citaat uit de NRC, of beter: de N.R.Courant, van juli 1889.
Pastoor Leen Wijker las het hele artikel voor tijdens de viering van zondag 2 december.

Beeldhouwer Simon Miedema vormde destijds een model van het beeld dat op de voorgevel van de kerk geplaatst zou gaan worden. Na goedkeuring  door het kerkbestuur in 1889 maakte hij het beeld, maar dan wel veel groter, namelijk vier meter.

Onlangs besloten de familieleden van beeldhouwer Miedema het oorspronkelijke kleine beeld “om niet” ter beschikking te stellen aan de Parochie van de H. Vitus. Zondag jl werd tijdens de kerkdienst het modelbeeld formeel overhandigd door de achterkleindochter Simone van der Meulen en daarna door haar partner Arie van der Vliet op een console geplaatst, recht tegenover de preekstoel. Ook de moeder van Simone, mevrouw B. van der Meulen was bij de overhandiging aanwezig.

Pastoor Wijker sprak een zegenbede uit:
Barmhartige God, Gij hebt aan uw dienaren gegeven,
dat zij het werk van hun handen stellen in de dienst van uw heilige Naam.
Wij bidden U:wil deze afbeelding, die tot uw lof werd gemaakt en geschonken, zegenen tot uw eer en glorie.

De parochie is blij met de schenking van het beeld.
Iets van de ontstaansgeschiedenis van het kerkgebouw is weer zichtbaar geworden.

klik op een foto voor een vergroting…: