Rozen op de derde zondag van de Advent

 

Bij de schikking op het altaar zijn op deze derde Advent rozen toegevoegd omdat deze zondag van oudsher rozenzondag genoemd wordt.
De kleur is roze; de vreugde over het komen van het Licht klinkt reeds door.

De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
(Uit Jesaja 35)

‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’
Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:
blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt.
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
(Uit Matteus 11)