Buren in het centrum

Dat Hilversum een levendig centrum heeft, is bekend. Er wordt gewoond, gewerkt, gewinkeld en natuurlijk moet ook het uitgaansleven genoemd worden. Kunst, cultuur en kerk zijn ook onderdeel van het centrumgebeuren. 

Eén keer per jaar organiseert Versa Welzijn een sociaal netwerkcafé voor mensen die op welke manier dan ook betrokken zijn bij het leven in het centrum; wijkcomité’s, de gemeente, de thuiszorg, het inloophuis, de hulpdiensten, symfora en anderen. Ook de Oud-katholieke Kerk, als ‘mede-buurtbewoner’, is daar aanwezig.

Dinsdag 19 februari werd het café gehouden in De Akker. Op informele wijze werden enkele organisaties voorgesteld. Zo konden de medewerkers van de Symfora-groep, in Hilversum onder anderen te vinden op de Schapenkamp en in de Rembrandthof, vertellen over hun manier van werken in de geestelijke gezondheidszorg. Concreet werd het gesprek hierover toen een van de centrumbewoners vertelde hoe iemand in de straat overlast kan bezorgen door bedreigend gedrag.

Sociaal speeddaten, kort informatie uitwisselen/kennismaken met iemand die tegenover je zit en na drie minuten weer doorschuiven naar de volgende, was een leuke en zinvolle manier om in korte tijd veel te weten te komen.

Het laatste onderdeel van de avond was een workshop over het werk van de hulpdiensten in het centrum en dan met name over de bereikbaarheid en de beheersbaarheid.

Wat is de plaats van een kerk in dit alles? Tijdens een moment in de kerk vertelden pastoor Leen Wijker en parochiaan Inge van Maaren dat kerken hun betekenis kunnen hebben als traditionele vaste waarde in een snelle maatschappij. Dat de rituelen en ruimtes rust en bezinning kunnen bieden. Kerken zijn sociaal terug te vinden in het (financieel) ondersteunen van allerlei projecten en in betrokkenheid van mensen met de ander.
Ook werd gezegd dat veel gemeenteleden/parochianen als vrijwilliger meehelpen bij diverse organisaties. Ze staan dan niet ‘geregistreerd’ als lid van een bepaalde kerk, maar ze zijn daar als mens die betrokken wil zijn bij een ander.
Want dat is waartoe we in de kerk worden opgeroepen; vanuit de dienstbaarheid aan God vinden we elkaar op onze weg.

Het sociaal netwerkcafé plaatst ons als parochie in de buurt en geeft volop prikkels om als goede buur aanwezig te zijn.