Het Licht dat opgaat voor de volken – de viering van zondag 3 februari

Besprenkeld door wijwater en bewierookt werden de kaarsen die gebruikt worden in de vieringen, geheiligd. Licht verspreiden en warmte afgeven, dat was ook de opdracht voor iedereen die naar voren kwam om een brandende kaars op te halen. Maria Lichtmis was zondag jl een feestelijke viering, waarin gelezen werd over Jezus die het licht voor alle mensen wil zijn.

‘Gij die geroepen hebt “licht”
en het licht werd geboren,
en het was goed,
het werd avond en morgen,
tot op vandaag.”    (Huub Oosterhuis)

De viering was extra feestelijk omdat Rijk en Ans de Meijere hun 50-jarig huwelijksjubileum dankbaar herdachten, samen met familie en de parochie.

Eén van de verrassingen van die zondag was de mini-misdienaar Jasmijn, kleindochter van Ans en Rijk. Naast haar grote neef Jesse lukte het haar prima om de hele viering uit te zitten en keurig haar dientaak te doen!