U, die thans en eeuwig zijt.

Een regel uit een van de liederen die komende zondag tijdens de vesper gezongen zullen worden; ‘de dag, door uwe gunst ontvangen, is weer voorbij, de nacht genaakt’.

Een passend lied voor het avondgebed. Het koor onder leiding van Bart Klijnsmit zal meerdere liederen zingen in deze laatste vesper in de veertigdagentijd.

Zoals psalm 22 in de bewerking van Bernard Huijbers, de psalm die op Witte Donderdag ook gelezen zal worden: God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten.

U bent van harte uitgenodigd om de vesper bij te wonen.