Wijsheid en inzicht

In ruim 170 landen komen mensen vandaag bij elkaar om te bidden en zo gaat gedurende 24 uur het gebed de gehele wereld rond. Wereldgebedsdag dus.

Wereldgebedsdag, de oudste oecumenische beweging ter wereld, is ontstaan in 1887 in Amerika door de samenwerking van vrouwen uit verschillende tradities. In Nederland wordt sinds 1929 deelgenomen aan wat toen heette Vrouwen -gebedsdag. Christenvrouwen verbonden zich aan andere vrouwen door gebed en actie. Geen zendingswerk, maar met respect voor ieders cultuur en godsdienst, recht doen.
Anno 2008 staat die gedachte van solidair zijn nog steeds overeind. Wat (in Nederland) veranderde is de bredere aanpak; niet alleen vrouwen, maar ook mannen zijn nu welkom in de vieringen!

Ieder jaar wordt de liturgie samengesteld door vrouwen uit een bepaald land, in 2008  Gyana. Zo wordt ervaren hoe taal en cultuur van invloed zijn op de uitleg en de praktische toepasssing van bijbelse teksten. Voor de maatschappelijke vertaling van de bijbelwoorden wordt een aantal projecten gepresenteerd (bijvoorbeeld een voedselprogramma), samen met een collectemand en gironummer. Samen bidden en doen, daar gaat het om.

In Hilversum worden twee vieringen gehouden:
om 14.30 uur in Gooizicht (Paulus van Loolaan 21), het Boombergkoor verleent haar medewerking.
om 16.00 uur in Flat Kerkelanden