Koor

Woensdag de 2de april had het koor haar jaarlijkse vergadering.  Meestal komen dan de dingen die minder goed gingen het meest aan de orde. Kennelijk ging alles goed. Er was alleen enige discussie over het aantal van de vespers.

Het vieren van de vespers vinden we, hoewel ze zeer matig bezocht worden, heel waardevol. Zoals dirigent Bart Klijnsmit zei:”niet wie er komen of hoeveel is van belang, maar het feit dat de deuren van de kerk openstaan.”

Het koor heeft het uiteraard de afgelopen tijd zeer druk gehad. Niet alleen waren er de grote feestdagen met al hun extra’s, maar ook uitvaarten, het meewerken aan oecumenische en Taizé-diensten, de Festival of Nine Lessons and Carols en aan zaken buiten de kerk.

Ook voor het nieuwe seizoen zijn de plannen ambitieus. Het koor gaat in april 2009 een vesper in Laren verzorgen.
De vespers in eigen kerk gaan op dezelfde voet door. Het vierstemmig zingen gaan we perfectioneren en er zal aandacht zijn voor extra zang op hoogfeesten. Bart Klijnsmit heeft plannen voor het uitvoeren van cantatediensten en voor een engelse Evensong.

Voorop staat, dat al deze dingen alleen gedaan kunnen worden, wanneer een koor en haar dirigent gemotiveerd zijn en de sfeer in het koor en de samenwerking met de dirigent goed is.
En daar mogen we wat ons koor betreft, amen op zeggen!