Enthousiasme: vol van God

Op de vijftigste dag na Pasen ontvangen de leerlingen van Jezus de kracht van de Geest Gods en gaan ze de straat op. Ze vertellen hun toehoorders over de goede boodschap van Jezus van Nazareth. Apostelen worden ze nu genoemd; uit naam van Jezus verkondigen zij het Evangelie.
Ze doen dat met zoveel overtuiging en geestkracht dat veel mensen blijven luisteren en zich willen laten dopen. Ook zij willen betrokken raken bij die beweging van Jezus Christus, bij die mensen van de weg.
En misschien kun je wel zeggen dat Pinksteren de verjaardag van de kerk is! 

(Afbeelding: Cerezo Barredo)