Vormen 2008

‘Zo is het altijd met het geloof: het mobiliseert iemands ganse persoon. Zo intiem is de verbondenheid tussen God en een mens en zo intensief is die band. De geloofservaring vernieuwt de hele persoon. Wie zich op de weg van het geloof gezet heeft, kan niet meer terug.’

Woorden uit de preek van aartsbisschop Joris Vercammen tijdens de viering van afgelopen zondag. Hij sprak met die woorden de drie vormelingen aan en met hen alle aanwezigen in de kerk. De viering waarin drie parochianen werden gevormd en acht toetreders werden voorgesteld aan de bisschop, was een feestelijk gebeuren. De kerk was versierd met mooie bloemstukken, er waren rode rozen voor de elf parochianen, liederen werden luid meegezongen en de kinderen brachten vanuit hun eigen dienst mooie verhalen mee.

Er zijn om gegeven te zijn aan anderen. Het klinkt telkens weer door in wat we horen, zingen en bidden.
Zo je keuzes te maken doet je groeien in leven.

In het eucharistisch gebed werd gebeden:
‘Wij danken U, dat Gij een God van mensen zijt,
dat wij U mogen noemen onze God en onze Vader,
dat onze toekomst in uw handen ligt,
dat deze wereld U ter harte gaat.’

Na afloop van de viering werd in De Akker – na de koffie – het glas geheven op de vormelingen en de toetreders.

Klik hier voor de volledige tekst van de preek, die bisschop Vercammen hield tijdens de viering