Hoeveel oud-katholieke pastoors passen in één oud-katholieke Renault Clio??

Dat is nou zo’n vraag die iedereen wel eens door het hoofd schiet. Toch? Om te weten wat het antwoord is, moest eerst een regio-overleg worden afgesproken.

Op 30 juni jl hielden de pastores uit Almere, Groningen, Amersfoort, Twente en Hilversum (regio Agatha) hun teamvergadering in de noordelijke provinciehoofdstad. De pastoor van Arnhem was helaas verhinderd.

Op de volle agenda stonden punten als pastoraat, huisbezoek en jongerenactiviteiten, maar ook praktische regelzaken als het dienstenrooster, de jaarplanning en vervangen in de vakantie.

De vergader- en ontmoetingsdag werd begonnen in de kerk in Engelbert met een meditatief moment. De afsluiting was – na het aperitief – een goede maaltijd met elkaar!

Maar hoe zit het nou met dat aantal pastoors in een clio’tje? Na hun treinreis werden de vier pastoors uit Almere,  Amersfoort, Twente en Hilversum opgewacht door hun Groningse collega. Samen reisden ze verder naar Engelbert, in dat Clio’tje dus. Toch ruim elf kilometer! Uiteraard de dames voorin en de drie heren op de achterbank. Dat past prima!

Het goede antwoord is dus: 5