Humor en trouw

Klik hier voor een fotoverslag van de jubileum-viering

Hij was nog wat speels, maar dat zou er nog wel worden uitgekregen. Aldus vermeld in het schoolrapport van de nog jonge Nico Schoorl. Gelukkig, zo constateerde kanunnik Jake Dejonge in zijn preek, is dàt niet gelukt. Ook na 40 jaar dienstbaar zijn als priester is dat speelse nog steeds herkenbaar in Nico.

Nico Schoorl begon al op 12-jarige leeftijd op het internaat aan zijn leerweg naar het priesterschap. Als Rooms-katholiek priester maakte hij de beweging en verandering in de jaren van het Tweede Vaticaanse concilie mee, maar ook de behoudende reactie die erop volgde. Zijn overstap later naar de Oud-Katholieke kerk was mede een gevolg van die steeds minder open en meer beperkende situatie in de RK-kerk. Een overstap die ook als pijnlijk werd ervaren.
In de OK-kerk heeft Nico op meerdere plaatsen zijn dienende taak mogen voortzetten, momenteel als pastoor van de kerngroep Almere.

In de viering van zondag 6 juli jl, temidden van een volle kerk met familie, vrienden en parochianen, ging Nico voor in de eucharistieviering, daarbij geassisteerd door pastoor Leen Wijker, emeritus-pastoor Jake Dejonge en de misdienaars. Het koor zong meerstemmig ‘Ubi Caritas et Amor, Deus ibi est’ :

Waar onbaatzuchtige liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons tot één kudde samengebracht.
Laten we jubelen en in hem ons verheugen.

Tijdens de viering kwam die vreugde volop tot uiting.

Nico en zijn vrouw Marijke deelden kadoos uit aan de parochie: een door hen samengesteld lectionarium in de Nieuwe Bijbelvertaling en een ikoon van de heilige Drie-Eenheid.
En na de viering was het tijd voor Nico om felicitaties en goede wensen in ontvangst te nemen.
 

Klik hier voor een fotoverslag van de jubileum-viering