Magnificat anima mea Dominum

Het begin van de lofzang van Maria: Mijn ziel prijst en looft de Heer!
De lofzang is de evangelielezing op zondag 17 augustus als het Ontslapen van de H. Maagd Maria wordt gevierd. Maria, de moeder Gods, neemt in het heilsgebeuren een unieke plaats in.
In de gebeden klinkt dan: ‘Zij is het beeld van de voleinding van alle aardse dingen, van de hoop die ons in leven houdt: de verwachting van een gelukzalig sterven en verrijzen met Christus onze Heer.’
De Dienst van Schriftlezing en Gebed begint om 10.00 uur.