Start en begin

 

Met de startzondag van zeven september jongstleden hebben we weer een ‘officiëel’ begin gemaakt van een nieuw seizoen vol activiteiten. Er ligt een kleurig boekje klaar voor iedereen die op de hoogte wil zijn van al die keren dat u welkom bent bij lezingen, cursussen, koorrepetities, en nog veel meer.

Gedurende het seizoen zal het thema ‘God, geloof en modern levensgevoel’ zeven keer centraal staan op een zondag. Tijdens en na de viering zullen dan verschillende aspecten van dat thema aan bod komen.

Tijdens de startzondag werd daar al een begin mee gemaakt. Pastoor Leen Wijker liep tijdens zijn preek de kerk in om verschillende aanwezigen te vragen naar hun ervaringen met geloven vroeger en nu. Veel gehoord was de opmerking dat er nu veel meer openheid is, meer ruimte om op een eigen manier om te gaan met het geloof. Daar staat tegenover dat er minder eenduidigheid is. Je moet nu meer dan vroeger zelf nadenken waar je voor staat.

Ondertussen werd in de kinderkerk ook hard gewerkt. Het resultaat lieten de kinderen zien toen ze weer terugkwamen om het slot van de viering mee te maken.

Zo zagen zij ook dat vertrekkend kerkmeester Titia van der Heijden – Folkerts bedankt werd voor haar inzet. Het kerkbestuur zal haar missen en wenst Titia veel succes met de opleiding die ze gaat volgen.

Na de viering en de koffie ging het gesprek over het thema verder in groepjes. Om 13.00 uur werd met een glaasje de eerste thema-zondag afgesloten.