Hoezo hip?

Omdat het ook nog steeds van deze tijd is: mensen helpen andere mensen die dat hard nodig hebben. Dat wordt bedoeld met Hip, Hulp in Praktijk.

Stichting HiP is een organisatie die de praktische tussenschakel wil zijn tussen mensen die hulp nodig hebben en vrijwilligers uit de kerken die de hulp graag willen geven.

Die hulp kan velerlei kanten op: een praktische klus doen, een maaltijd samen koken, gezelschap zijn etc.
In Hilversum hoopt men in 2009 van start te kunnen gaan. Zondag 26 oktober zal een medewerker van de stichting HiP het een en ander komen vertellen en toelichten tijdens het koffiedrinken in De Akker.
Wie nu alvast meer wil weten, kan een kijkje nemen op de website www.stichtinghip.nl