Adventvespers

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest; de tijd waarin de komst van Jezus Christus wordt verwacht.
Tijdens de advent kijken we uit naar het licht in de duisternis. In de weken voor Kerst, als de natuur bij ons haar meest doodse, duistere kant presenteert, zien de kerken Christus, het Licht der Wereld, dichterbij komen.
Het besef groeit dat uiteindelijk niet de dood, maar het leven zal overwinnen.

Op de zondagen in deze tijd worden adventvespers gehouden. Een vesper is een avondgebed met zang, orgelspel, gebed en bezinning. De vespers beginnen om 16.00 uur, duren ongeveer veertig minuten en staan onder muzikale leiding van Bart Klijnsmit. 
Iedereen is van harte welkom.

Op zondag 30 november staat psalm 80 centraal:

‘HEER, God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede,
toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.’

Overige data: 7, 14 en 21 december