Derde Themazondag

Beste parochianen en vrienden van de parochie,

Aanstaande zondag is het de derde ‘thema – startzondag’ van dit jaar. Het jaarthema, ‘God, geloof en modern levensgevoel’ krijgt op deze zondag weer een nieuwe impuls. Eerst in de eucharistieviering en daarna in ‘De Akker’. Komende zondag is het aartsbisschop Joris Vercammen, die in zijn preek in zal gaan op het thema en daarna is iedereen in de gelegenheid om mee te denken en te praten.

Kun je als modern mens nog gelovig zijn?
Kun je als gelovige wel een modern mens zijn?
Kun je blijven nadenken, ook – of juist – als je zondags in de kerk zit?

De aartsbisschop is als geen ander in onze kerk bezig met te spreken en schrijven over wat de Oud-Katholieke Kerk speciaal maakt, wat oud-katholieke spiritualiteit is en hoe oud-katholieken zich verhouden tot de wereld om hen heen. Bij hem betekent dat nooit éénrichtingsverkeer van de kerk naar de maatschappij of andersom, waar je je als gelovige maar in te voegen hebt. Geloof (of de aarzeling die je bij geloven kunt hebben) is voor hem een levende onderneming, waarin vrijheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste woorden zijn. 

We gaan erover met elkaar en met de bisschop in gesprek. Om te zien waar we zelf en waar met elkaar staan. Om te groeien in persoonlijk geloof en samen kerk zijn.

U snapt het al: we hebben u er graag bij zondag! In de dienst en daarna het uurtje tijdens het gesprek in ‘De Akker’. Koffie tijdens het gesprek en wijn of frisdrank na afloop op rekening van het kerkbestuur…

Namens dat kerkbestuur
Dio van Maaren